Onze aanpak

Samen met u als woningcorporatie, zorgen we voor een duurzame woningvoorraad en comfortabele woningen voor uw huurders. Wij werken en denken wijkgericht. Niet allen belangrijk omdat we daarmee de materiaalkosten en installatiekosten zo laag mogelijk kunnen houden. Maar ook prettiger voor de bewoners omdat de installatietijd beperkt blijft.

Wij werken campagnematig waarbij we de bewoners optimaal informeren, enthousiasmeren en begeleiden naar een verduurzaamde woning. Gedurende deze campagne gaan we letterlijk de wijk in en via informatiebijeenkomsten, een informatiecentrum, keukentafelgesprekken, websites en brochuremateriaal informeren we de bewoners zo optimaal mogelijk. Betrouwbaarheid, transparantie, duidelijkheid en concreetheid zijn hierbij de belangrijke pijlers. We zorgen ervoor dat bewoners tijdens deze campagne een duidelijk en eerlijk verhaal te horen krijg en dat eventuele zorgen ongegrond zijn.

Twee tot drie maanden na afloop van een succesvolle campagne met minimaal 70% ingetekende woningen van het totaal, gaat ons installatieteam in de wijk aan de slag. Zo verduurzamen we efficiënt en planmatig uw woningvoorraad.

De weg naar een duurzame woningvoorraad